Gå videre til innhold
Droner gir større oversikt og sikrer snøskredeksperters arbeid i felt

Nyhet -

Droner gir større oversikt og sikrer snøskredeksperters arbeid i felt

Regula Frauenfelder intervjues på NRK-TV om bruk av droner i forbindelse med undersøkelser av snøskred.

Droner som sendes inn i skredfarlige områder for å filme og måle snømengde og dybde kan gjøre redningsaksjoner og forskning på snøskred tryggere. Utstyret utvikles og testes nå.

Det nye utstyret utvikles og testes via FoU-prosjektet SeFas, som er et samarbeidsprosjekt mellom Norut og NGI. I ASAM-prosjektet ser de to partnerne, sammen med Norsk Regnesentral og NVE, dessuten på mulig bruk av satellitteknologi i denne sammenheng.

NRK hadde et nyhetsinnslag på TV torsdag 15. januar om dette, med intervju av blant annet Regula Frauenfelder, som er NGIs prosjektleder på ASAM-prosjektet.

Satellittbilder som viser at det i et område er gått flere snøskred igangsetter et behov for å undersøke slike skred i felt. Dronene kan nå sendes inn i slike skredområder for å filme og måle snømengde og dybde. Relativt store områder kan undersøkes raskt og skredekspertene slipper å måtte bevege seg inn i disse potensielt farlige områdene. Dronene gir nøyaktige data til å vurdere skredfaren, skredvolumer, og bidrar dermed også til bedre vurdering av eventuelle rednings- eller sikringstiltak.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge