Følg NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Droner gir større oversikt og sikrer snøskredeksperters arbeid i felt

Nyhet   •   feb 17, 2015 11:10 CET

Regula Frauenfelder intervjues på NRK-TV om bruk av droner i forbindelse med undersøkelser av snøskred.

Droner som sendes inn i skredfarlige områder for å filme og måle snømengde og dybde kan gjøre redningsaksjoner og forskning på snøskred tryggere. Utstyret utvikles og testes nå.

Det nye utstyret utvikles og testes via FoU-prosjektet SeFas, som er et samarbeidsprosjekt mellom Norut og NGI. I ASAM-prosjektet ser de to partnerne, sammen med Norsk Regnesentral og NVE, dessuten på mulig bruk av satellitteknologi i denne sammenheng.

NRK hadde et nyhetsinnslag på TV torsdag 15. januar om dette, med intervju av blant annet Regula Frauenfelder, som er NGIs prosjektleder på ASAM-prosjektet.

Satellittbilder som viser at det i et område er gått flere snøskred igangsetter et behov for å undersøke slike skred i felt. Dronene kan nå sendes inn i slike skredområder for å filme og måle snømengde og dybde. Relativt store områder kan undersøkes raskt og skredekspertene slipper å måtte bevege seg inn i disse potensielt farlige områdene. Dronene gir nøyaktige data til å vurdere skredfaren, skredvolumer, og bidrar dermed også til bedre vurdering av eventuelle rednings- eller sikringstiltak.