Gå videre til innhold
NGI-pionerer hedres i Offshore Energy Hall of Fame for innovasjon i fundamentering

Nyhet -

NGI-pionerer hedres i Offshore Energy Hall of Fame for innovasjon i fundamentering

Fra venstre:  Knut H. Andersen, Per Sparrevik og Rune Dyvik, alle NGI.

Knut H. Andersen, Rune Dyvik og Per Sparrevik blir opptatt i Offshore Energy Center's Hall of Fame i Galveston, Texas, USA. Alle tre har vært bærebjelker i NGI-teamet som har arbeidet med offshore fundamentering.

De blir utropt som Offshore Innovators for pioneering the early development of suction pile technology, en teknologi som brukes over hele verden i dag. Sammen med pionerene fra NGI vil Statoil, Shell og SBM motta honnør for sin innsats innen det samme teknologiområdet.

Lars Andresen, adm. dir. for NGI, gratulerte de tre pionerene og overrakte diplomer som bevis for at de blir opptatt i Hall of Fame. En gallamiddag vil bli arrangert senere i år for å markere at Andersen, Dyvik og Sparrevik blir opptatt i Hall of Fame, som befinner seg på Ocean Star Offshore Drilling Rig and Museum i Texas. En æresplakett med deres navn blir utstilt på museet fra og med den 20. september i år.

Fundamenteringsløsningen sugeanker ble først utviklet for bruk i Nordsjøen for ca 40 år siden. Et sugeanker kan beskrives som en kjempemessig bøtte som blir plassert opp ned og sugd ned i sjøbunnen. Når vannet pumpes ut, oppstår et understrykk som ytterligere bidrar til å fastgjøre ankeret på bunnen. Denne teknologien brukes både i sand og leire. NGI har spilt en nøkkelrolle I utviklingsarbeidet helt fra de første fasene og fram til i dag, med prøveinstallasjoner av offshore vindtrubiner med same type forankring som den seneste innovasjonen.

- Dere får denne høyst fortjente utmerkelsen fordi hver av dere har spilt en avgjørende rolle I utviklingen av den innovative og kostnadseffektive sugeanker-teknologien, sa Lars Andresen.
- Takket være deres pionerinnsats har NGI vært en sentral aktør innen konseptutvikling, design og installasjon fra starten og fram til I dag. Til sammen har NGI vært med på flere hundre offshoreinstallasjoner med sugeankerfundameter, og dette er noe vi er svært stolte av.

- At NGI i dag er blant verdens fremste på utvikling av offshore-teknologi skyldes innsatsen fra mange gode kolleger gjennom de siste 40 årene, og vi vil gjerne få takke alle som har bidratt. Denne æren vil vi dele med dere alle, repliserte Knut H. Andersen på vegne av Rune Dyvik, Per Sparrevik og seg selv.

Emner

Kategorier

Kontakter

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge