Gå videre til innhold
Ny App forenkler tunnelarbeid

Nyhet -

Ny App forenkler tunnelarbeid

Q-system app’en kan lastes ned til din smarttelefon om ikke lenge.

NGIs app for Q-systemet blir lansert på Bergmekanikkdagen fredag 27. november. Hensikten er å forenkle prosessen med å kartlegge og klassifisere bergmasser ved bygging av tunneler og bergrom. Målgruppen er verdens ingeniørgeologer.

App’en er en ny teknologiplattform for håndboken ”Bruk av Q-systemet” fra NGI, Norges Geotekniske Institutt. Utgangspunktet for å utvikle app’en var at NGI ønsket å tilby et praktisk verktøy som er enklere å håndtere i mørke og fuktige tunneler enn en papirhåndbok.

App’en fungerer ved at brukeren taster inn seks parametere på grunnlag av visuelle observasjoner, og så blir Q-verdien regnet ut automatisk.

– De fleste har i dag med seg smarttelefon overalt, så dette blir en betydelig forenkling og man får bedre kontroll, sier Elin Katrine Morgan, som er avdelingsleder for ingeniørgeologi og bergteknikk ved NGI.

Fram til nå har man måttet registrere de ulike måleverdiene manuelt, for så å regne ut Q-verdien når man er tilbake på kontoret.
Q-systemet ble først utviklet av NGI på 1970-tallet og er siden oppdatert en rekke ganger. Det er et klassifiseringssystem for bergmasser med hensyn til stabilitet av tunneler og bergrom, og det brukes over store deler av verden.

Q-verdien benyttes blant annet til å finne optimal sikrings- og forsterkningsmetode.Til dette formålet brukes et sikringsdiagram, som inngår i håndboken og er utarbeidet på grunnlag av mange års praktisk erfaring og flere hundre caser med bergsikring i Norge og verden. I første omgang vil app’en bare inneholde klassifiseringsverktøyet, og ikke sikringsdiagrammet.

Gratis for Android og iPhone

App’en er nå under uttesting, og blir tilgjengelig i januar 2016 for Android og iPhone.Den kan da lastes ned gratis fra Google Play og Apple App Store. Håndboken er tilgjengelig på ngi.no.

– Vi har lagt stor vekt på at den skal være enkel å bruke, med et intuitivt grensesnitt. Men det er fortsatt ikke så vanlig å bruke smarttelefon til teknisk avanserte arbeidsoperasjoner, så vi er spent på tilbakemeldingene fra brukerne, sier Elin Katrine Morgan, som har vært ansvarlig for utviklingsarbeidet.

Hun understreker at app’en er et supplement til håndboken, og ikke en erstatning. Håndbok i bruk av Q-systemet kom i ny, oppdatert versjon på norsk og engelsk i november 2015.

Q-systemet er sentralt i arbeidsfilosofien som internasjonalt er kjent som Norwegian Method of Tunneling, og som blant annet brukes av Indian Railways. Både i 2014 og 2015 har indiske jernbaneingeniører fått opplæring i Q-systemet og norsk tunnelteknologi hos NGI i Oslo.

App’en er utviklet av NGI i tett samarbeid med programvareselskapet Symfoni Next AS.


FOR MER INFORMASJON:
Elin Morgan elin.morgan@ngi.no   Tlf  996 22 202

Emner

Kategorier

Kontakter

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge