Gå videre til innhold
Ny satsning i USA

Nyhet -

Ny satsning i USA

Etter mer enn 14 års tilstedeværelse i Houston, Texas, utvider NGI nå markedsområdene i USA med oppkjøpet av avansert geoteknisk laboratorium.


NGIs rådgivningstjenester har alltid vært etterspurt innen olje og gass sektoren i USA. Med kjøpet av det velrenommerte C&C geotekniske laboratorium (C&C's Advanced Soils Laboratory) i Houston, vil NGI blant annet kunne tilgodese den økende etterspørselen etter helhetlig geoteknisk rådgivning og ekspertise, for eksempel ved fundamentering av offshore vind installasjoner i amerikanske farvann.

"NGI Houston tar over alle fasiliteter og nåværende personale ved det geotekniske laboratorium, og samler alle geotekniske tjenester under samme tak i Houston, idet NGIs kontor i Houston flytter inn sammen med laboratoriet i nåværende lokaler med utgangen av 2016," sier Victor Taboada, president, NGI Houston.

Samlet og styrket tilstedeværelse i USA

Kjøpet av C&C geotekniske laboratorium betyr at NGI kan tilby helhetlige rådgivningstjenester lokalt i USA. Det sikrer rask og effektiv adgang til geoteknisk testing og analyse av høy kvalitet for våre kunder på det amerikanske markedet.

"På NGI vet vi at et geoteknisk laboratorium er mye mer enn avansert utstyr. Våre tekniske medarbeidere og ingeniører er nøkkelen til vår suksess og høye kvalitet i leveransene våre. Deres erfaring gjør at vi – med kjøpet av laboratoriet i Houston og koblingen til vårt anerkjente laboratorium ved hovedkontoret i Oslo – kan gjennomføre komplekse undersøkelser for våre kunder og samarbeidspartnere, både i USA og i resten av verden," sier Lars Andresen, administrerende direktør, NGI.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Victor Taboada

Victor Taboada

President NGI Houston +1 832 316 0483
Lars Andresen

Lars Andresen

Administrerende direktør +47 922 99 863

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge