Gå videre til innhold
Sterkt forurenset drikkevann nord på Sri Lanka, konkluderer NGI

Nyhet -

Sterkt forurenset drikkevann nord på Sri Lanka, konkluderer NGI

Typisk brønn i Jaffna-området, Sri Lanka. Til tross for glinsende overflate er vannet ikke forurenset med olje. Geologien i området er årsak til at det dannes et tynt kalklag på overflaten, og det er dette som kan se ut som olje.(Foto: NGI)

I deler av Jaffna nord på Sri Lanka har befolkningen de siste årene hatt problemer med dårlig drikkevann. Vannet fra de åpne brønnene har vært forurenset og udelikat. Protester fra lokale beboere og miljøverninteresser resulterte i at myndighetene stengte et lokalt, oljedrevet kraftverk, som ble beskyldt for å ha forårsaket oljelekkasjer til drikkevannskildene. Imidlertid ble det ikke funnet olje i brønnene, konkluderer NGI.

Situasjonen ble etter hvert politisk betent og fastlåst, med mange motstridende påstander og uttalelser om vannkvalitet og forurensningskilder. Mange i området er avhengig av de åpne brønnene til matlaging og vanning, men måtte slutte å bruke vannet på grunn av forurensninger. Saken fikk mye omtale i lokale medier, både fordi mange ble uten drikkevann og fordi jordbruk er særdeles viktig i området.

Med bakgrunn i en samarbeidsavtale mellom Sri Lankas National Building Research Organisation (NBRO) og NGI (Norges Geotekniske Institutt), og med støtte fra Norges Ambassade i Colombo, ble to eksperter fra NGI hyret inn som uavhengige fagpersoner. De var i området Chunnakam på Jaffna-halvøya, møtte lokale fagpersoner og beboere og utførte feltbefaring i månedsskiftet mai – juni i år.

– Vi observerte ikke mineralolje i brønnene, men det var mye annen forurensning, forteller Thomas Pabst, som var på Sri Lanka sammen med kollega Paul Cappelen, som har lang erfaring med ulike typer forurensning.

Etter omfattende observasjoner og prøvtaking ble konklusjonen at brønnvannet var sterkt forurenset av rester av plantevernmidler og en rekke ulike bakterier, men altså ikke av olje.

Pabst og Cappelen fra NGI hadde tett samarbeid med NBRO, som de reiste sammen med til Jaffna. NBRO hadde tidligere i år utført geofysiske undersøkelser, ved hjelp av GeoRadar-utstyr de hadde fått fra Norge for noen år siden. I Jaffna møtte de lokale eksperter fra University of Jaffna og andre fagpersoner som var utpekt av myndighetene til å vurdere forurensningsstatusen i brønnene.

Cappelen og Pabst var også på befaring og gjorde feltundersøkelser i området rundt den omstridte kraftstasjonen. Og de gjennomgikk og diskuterte lokale fagpersoners konklusjoner i et felles møte med provinsens jordbruksminister P. Ayngaranesan og Norges ambassadør Grete Løchen.

– Vi observerte at løsmasser og overflatemasser var mindre forurenset enn vi hadde fryktet ut fra bilder og beskrivelser vi hadde fått på forhånd, forteller Paul Cappelen.

– Vi hadde et utmerket samarbeid med de lokale ekspertene, understreker han. –Og vi konstaterte at rapporten fra den lokale undersøkelseskommisjonen, og de innsamlede dataene, holdt høy kvalitet.

NGI anbefaler i sin rapport at man gjør ytterligere undersøkelser og analyser av løsmasser og fast grunn mellom brønnene, for å finne ut om det finnes spor av forurensninger i grunnen.

NGIs rolle har vært å samle data, observere forholdene og utarbeide en uavhengig, miljøteknisk rapport om mulige lekkasjer. Videre skulle man vurdere ytterligere undersøkelser og komme med forslag til tiltak. Arbeidet ble finansiert av det norske Utenriksdepartementet.

Emner

Kategorier

Kontakter

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge