Gå videre til innhold
Det norske kongeparet tilstede i Perth ved signering av NGI - UWA samarbeidsavtale

Pressemelding -

Det norske kongeparet tilstede i Perth ved signering av NGI - UWA samarbeidsavtale

Det norske kongeparet startet sitt første offisielle besøk i Australia mandag 23. februar i Canberra. Fredag 27. februar, den siste dagen for Australia-besøket, vil kongeparet delta på et miniseminar om maritim og offshore-relatert forskning og forretningsvirksomhet, i Perth på den australske vestkysten.

Andrew Deeks fra NGI og Prof. Mark Cassidy fra UWA skal på miniseminaret fortelle om det langvarige samarbeidet mellom de to organisasjonene. UWA og NGI er blant de internasjonalt ledende institusjonene innen geofaglig ingeniørekspertise. Vi er stolte av vårt tidligere samarbeid, og ser frem til å bygge videre på dette samarbeidet i fremtiden. Vi har felles verdier og mål for (i) å bli ledende innen utvalgte fagområder, (ii) ønske om å dele kunnskap, og (iii) søken etter å gjøre geoteknisk prosjektering og design sikrere og
mer effektiv og miljøvennlig.

Gjennom de siste 20 år har professorer og studenter fra UWA hatt forskningsopphold hos NGI i Oslo. Tilsvarende har fageksperter ved NGI tilbrakt tid ved UWA. De to institusjonene samarbeider nå i en rekke forskningsprogrammer. Eksempler på dette er et prosjekt for pålitelighetsmetoder innen peledesign, og et annet for testing av ny type fundamentering for offshore vindenergi. Begge prosjektene fokuserer på å redusere materialbruk, raskere og mindre støyende installasjon, og utvikling av ny kost-effektiv og miljøbevisst energi-produksjon.

Professor Mark Cassidy og Pro-Vice Chancellor Iain Watt skal representere UWA ved signeringen av intensjonsavtalen med NGI den 27. februar. Signeringen og miniseminaret skal holdes om bord på Wallenius Wilhelmsen Large Car and truck Carrier MV Tugela, i havnen i Freemantle, nær Perth.

NGI Perth ble etablert i oktober 2014 som et heleid datterselskap til NGI. I begynnelsen vil NGI Perth ha hovedfokus på offshore sektoren, men har mål om å tilby tjenester innen alle NGIs tjenesteområder.

Den 10-12 juni i år vil NGI motta deltakere til den "3rd International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics", ISFOG 2015. ISFOG ble initiert av UWA i Perth i 2005, og årets Oslo-konferanse er den første utenfor Australia.

Emner

Tags


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Pressekontakt

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge