Gå videre til innhold
Ny direktør i NGI Perth

Pressemelding -

Ny direktør i NGI Perth

Nåværende direktør for NGIs australske kontor i Perth, Andrew Deeks, fratrer sin stilling og flytter til Europa. Med-gründer av NGI Perth, Noel Boylan, er ansatt som ny administrerende direktør fra 3. april 2017.

NGIs kontor i Vest Australia åpnet i 2014, og har siden da opplevd en jevn vekst av både kunder, ansatte og omsetning. Nåværende direktør for NGI Perth, Andrew Deeks, har ønsket å fratre sin stilling i Perth, men fortsette sitt engasjement med NGI når han flytter til Europa i løpet av 2017. Noel Boylan, som inntil nå har vært soussjef på kontoret i Perth, er ansatt som ny direktør for kontoret.

- Andrew og jeg har jobbet sammen siden vi åpnet NGI Perth i 2014, og det gleder meg at han fortsatt vil være en del av NGI når han flytter til Europa. Jeg ser frem til å ta over ansvaret for vårt fantastiske team og våre kunder, og gleder meg til å utvikle kontoret videre i årene som kommer, sier Noel Boylan.

Andrew Deeks ser også frem til nye utfordringer og ikke minst det fortsatte samspillet med NGI og NGIs samarbeidspartnere i Perth, fra sin nye base i Europa.

- Jeg er takknemlig for tilliten og oppmuntringen Noel og jeg fikk fra NGI da vi startet kontoret i Perth. Jeg er umåtelig stolt av teamet vårt, og det vi i fellesskap har oppnådd i løpet av de siste to årene. Min tid i Perth og med NGI har vært, og vil fortsette å være, viktig for meg. Jeg vil naturlig nok savne Perth, men er samtidig også takknemlig for at NGI forstår og anerkjenner min motivasjon for å flytte til Europa, og deres støtte rundt dette, sier Andrew Deeks.

Noel Boylan (t.v.), er ansatt som ny administrerende direktør fra 3. april 2017. Andrew Deeks fratrer fra sin stilling i Perth, men fortsette sitt engasjement med NGI når han flytter til Europa i løpet av 2017.

NGI Perth er med sin jevne økning i både prosjekter, antall medarbeidere og omsetning klar for en fortsatt vekst og ytterligere konsolidering, selv med dagens utfordrende markedssituasjon. Idet NGI samlet sett øker samarbeidet med kunder, partnere og interessenter i hele verden – i særdeleshet i Asia – blir NGI Perth et stadig viktigere kontor og knutepunkt for NGIs geotekniske kompetanser og tjenester.

================

FAKTA:

  • NGI Perths primære fokus er offshore energi, selv om selskapet også tilbyr konsulenttjenester innenfor bygg, anlegg og samferdsel, naturfare, og miljøteknologi.
  • Kontoret i Perth ble grunnlagt i 2014 og har på kort tid blitt en svært ettertraktet og pålitelig aktør på markedet for geotekniske undersøkelser.
  • NGI Perths kunder omfatter både lokale og internasjonale olje- og gassoperatører og konsulenter, bølgeenergioperatører og frivillige organisasjoner.
  • Les mer om NGI Perth her: https://www.ngi.no/nor/Om-NGI/Perth

Emner

Kategorier


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Kontakter

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge