Følg NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Ny teknisk direktør innen BA

Pressemelding   •   jan 03, 2017 12:46 CET

NGIs markedsområde Bygg, Anlegg og Samferdsel arbeider mye med grunnarbeider og fundamentering og tunneler for samferdselssektoren.

Roger Olsson er ny teknisk direktør på NGI innen markedsområdet Bygg, anlegg og samferdsel. Hans omfattende og brede erfaring, kompetanse og nettverk nasjonalt og internasjonalt vil styrke NGIs konkurransekraft.

I perioden 2004-2013 jobbet Roger på NGI, blant annet som avdelingsleder innen fundamentering og ingeniørgeologi. Etter det har han vært tilknyttet COWI, og deretter to år i Statkraft på damprosjekter i Tyrkia og Albania.

- Vi er veldig glade for at Roger returnerer til NGI igjen. Vi kjenner hans spisskompetanse og faginnsikt. Med erfaringen og nettverket nasjonalt og internasjonalt har vi stor tro på hans bidrag som teknisk direktør innen markedsområdet BAS, sier områdedirektør Guro Grøneng.

Roger Olsson tok doktorgraden ved CTH i 1999 ved avdelingen for Bergbyggnadsteknikk. Deretter jobbet han for Statkraft Grøner AS (nå SWECO) på Lysaker og som avdelingsleder i Geofag hos Rambøll Norge AS frem til han begynte ved NGI i 2004.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.