Gå videre til innhold
Nye styremedlemmer i NGI fra 2016 - Morten Liingaard, DONG Energy, Jon Sandnes, BNL, Gudny Okkenhaug, NGI.
Nye styremedlemmer i NGI fra 2016 - Morten Liingaard, DONG Energy, Jon Sandnes, BNL, Gudny Okkenhaug, NGI.

Pressemelding -

Nye styremedlemmer speiler NGIs internasjonale satsing

Tre nye styremedlemmer er valgt inn i styret for NGI, Norges Geotekniske Institutt, som dermed for første gang har fått utenlandsk representasjon. – Den nye styresammensetningen reflekterer NGIs strategiske satsning på FoU og rådgivning for det europeiske offshore vindmarkedet, samt bygg- og anleggssektoren i Norge, sier adm. dir. Lars Andresen. 

Ca 30 prosent av NGIs omsetning skjer utenfor Norges grenser, og mye har vært relatert til offshore olje- og gass. NGI forventer videre fremover et betydelig marked globalt også for offshore vind. Bygg, anlegg og samferdsel er nå NGIs største markedsområde.

Dr. Morten Albjerg Liingaard er sentral i vindkraftsatsningen i danske DONG Energy. Han sitter i ledergruppen i konsernet og i styret til Dansk Geoteknisk Forening. Han har god kjennskap til NGI fra faglig samarbeid i forbindelse med fundamentering av offshore vindturbiner, og er første representant for et utenlandsk selskap i styret for NGI.

Jon Sandnes er administrerende direktør i BNL (Byggenæringens Landsforening) fra 2013. Han var tidligere administrerende direktør i Entrepenørforeningen bygg og anlegg, (EBA). Han er sivilingeniør i bygg fra NTH, og tok diplomoppgaven i Hydro – hvor han også jobbet fra 1984 til han begynte i EBA i 2007.

Nytt styremedlem i NGI er også Gudny Okkenhaug, valgt av de ansatte i forbindelse med at deres representasjon økes fra to til tre. De to andre er Carl Harbitz og Beate Kvistedal, som begge ble valgt inn i 2014.

Styreleder i NGI er Klaus J. Hansen, direktør i Veidekke. Nestleder er Vibecke Hverven, direktør i OBOS Prosjekt. Øvrige medlemmer fra 2016 er Bente Nyland, oljedirektør og leder av Oljedirektoratet, og Per Are Hellebust, regiondirektør i Statkraft Energi. Observatør er professor og geotekniker Steinar Nordal, NTNU.

Emner


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Pressekontakt

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge