Følg NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Tags

Nasjonalmuseet

geoteknikk 9 fundamentering 8 skred 5 tsunami 5 byggegrop 4 Flodbølge 4 offshore vind 3 Innovasjon 3 Grunnundersøkelser 3 Snøskred 3 Flom 2 setningsskader 2 olje 2 gass 2 skredfare 2 offshore 2 samarbeid ngi-uwa 2 disaster risk reduction 2 vibrasjoner 2 drenasje 2 begrensskade 2 anleggsarbeid 2 boring 1 vindmølle 1 Rambøll 1 ekstremvær 1 kryp 1 miljøgifter 1 mais 1 Stormflo 1 måling 1 Statsbygg 1 overvåking 1 Nasjonalmuseet 1 fjellvettregler 1 fantefilm 1 byggebransjen 1 skadebegrensning 1 risikovurdering 1 AEM 1 farlig avfall 1 skredvarsel 1 miljøfare 1 Goliat 1 biokull 1 jordforbedring 1 flodbølger 1 isfog 1 offshore geoteknikk 1 Borkum Riffgrund 1 snøskredulykker 1 ulykkesrapport 1 skredekspert 1 skredforskning 1 kongeparet australia 1 klimaendring 1 tsunamirisiko 1 offshore fundamentering 1 university of western australia 1 forurensning 1 katastrofefilm 1 bølgen 1 kristoffer joner 1 ane dahl torp 1 åknes tafjord beredskap 1 filmfestivalen haugesund 1 fjellskred 1 nordnorsk fjellovervåking 1 nves nasjonale fjellskredovervåking 1 tafjordulykken 1 geirangerfjorden 1 avdeling for bølgemekanikk 1 setning 1 synkende grunn 1 deformasjoner 1 langtidsforsøk 1 geomaterialer 1 fundamentering vindkraft 1 forskningssamarbeid 1 vindkraftutbygging 1 skredutløste flodbølger 1 tsunamiforskning 1 flodbølgeforskning 1 flodbølgeberegninger 1 undersjøiske skred 1 the royal society 1 grunnarbeider 1 byggekonflinkt 1 risiko for skader 1 det grønne skiftet 1 skadekostnader 1 ingeniørgeologi 1 bromerte flammehemmere 1 Nytt Nasjonalmuseum 1 veisikkerhet 1 fjellskitur 1 steinsprang 1 skredutsatt 1 skredovervåking 1 vegtryggleik 1 GigaPAN 1 dronefoto 1 bakkebasert radar 1 FRAMO 1 Suction Bucket 1 Suction Bucket Jackets 1 bøttefundament 1 bæredyktig 1 havvindmølle 1 maskinlæring 1 Forurenset grunn 1 dammer 1 bergteknikk 1 Hellningskart 1 Bratt-app 1 Grunnforhold 1 miljøovervåking 1 PAH-sensor 1 strait crossing 1 skredfarevurdering 1 Bergforankring 1 Høyspentmaster 1 Prøvetaking 1 overvåke 1 instrumentert overvåking 1 på sikker grunn 1 risikohåndtering 1 Bøttefundamenter sugeanker offshore geoteknikk NGI 1 Geokartlegging 1 utgravninger 1 Klima2050 1 fou 1 skredtiltak 1 vind 1 forskning 1 pcb 1 jordbruk 1 vindenergi 1 ris 1 Klima 1 miljø 1 u-land 1 indonesia 1 vinterferie 1 resirkulering 1 avfallshåndtering 1 offshore wind 1 fornybar energi 1 Perth 1 urbanisering 1 bygg og anlegg 1 landbruk 1 DONG Energy 1 gjenvinning 1 Vis alle nøkkelord
The Royal Society løfter fram norsk flodbølgeforskning

The Royal Society løfter fram norsk flodbølgeforskning

Pressemeldinger   •   sep 29, 2015 13:36 CEST

Når verdens eldste vitenskapelige tidsskrift nå utgir en temautgave om flodbølger, har norske Finn Løvholt bidratt med en av artiklene. Løvholt og hans kollegaer beskriver det viktigste som har skjedd innenfor den internasjonale forskningen på skredutløste flodbølger de siste ti årene.

Nytt forskningssamarbeid skal gi rimeligere offshore vindkraftubygging

Nytt forskningssamarbeid skal gi rimeligere offshore vindkraftubygging

Pressemeldinger   •   sep 15, 2015 16:00 CEST

​Produksjonen av fornybar energi øker. Offshore vindkraft er et viktig steg på veien mot en fremtid uten fossile energikilder. Kostnadene må imidlertid ned for å gjøre offshore vind konkurransedyktig. REDWIN (REDucing cost in offshore WINd by integrated structural and geotechnical design) er et nytt FoU-prosjekt som skal utvikle bedre metoder for mer optimal design og rimeligere vindkraft.

Hvordan unngå et nytt ”skjeve tårnet i Pisa”?

Hvordan unngå et nytt ”skjeve tårnet i Pisa”?

Pressemeldinger   •   sep 02, 2015 17:41 CEST

Hvordan kan man best mulig beregne fremtidige setninger, slik at bygninger, veier, jernbaner og annen infrastruktur ikke ender opp som det skjeve tårnet i Pisa? Og hva er den nyeste kunnskapen om kryp, deformasjoner og setninger i geomaterialer?

NGI bidro til realistisk fremstilling av "Bølgen"

NGI bidro til realistisk fremstilling av "Bølgen"

Pressemeldinger   •   aug 12, 2015 11:00 CEST

Norges første katastrofefilm, Bølgen, åpner årets filmfestival i Haugesund søndag 16. august. Et enormt fjellskred forårsaker en dramatisk flodbølge som brer seg innover Geirangerfjorden. For å gjøre fremstillingen mest mulig realistisk og korrekt, hentet hentet produksjonsselskapet Fantefilm faglige råd og innspill fra noen av Norges fremste eksperter.

Ordføreren ønsker verdenseliten av offshore geoteknikere velkommen til Oslo

Ordføreren ønsker verdenseliten av offshore geoteknikere velkommen til Oslo

Pressemeldinger   •   jun 02, 2015 12:00 CEST

"En milepæl i det internasjonale forskningssamarbeidet som ligger til grunn for bedre og sikrere offshore-installasjoner av alle slag. Dette er også en bekreftelse på at Norge og NGI er i verdenstoppen på fundamentering av installasjoner offshore."

Suzanne Lacasse holder det prestisjefylte Rankine-foredraget i London

Suzanne Lacasse holder det prestisjefylte Rankine-foredraget i London

Pressemeldinger   •   feb 27, 2015 14:55 CET

Onsdag 18. mars 2015 er det duket for en minneverdig begivenhet når NGIs Suzanne Lacasse holder årets Rankine Lecture på Imperial College London. Dette er første gang en kvinne er tildelt denne æren, ofte referert til som geoteknikkens Nobelpris. The Rankine Lecture arrangeres hvert år i mars av britiske Institution of Civil Engineers og The British Geotechnical Association.

Det norske kongeparet tilstede i Perth ved signering av NGI - UWA samarbeidsavtale

Det norske kongeparet tilstede i Perth ved signering av NGI - UWA samarbeidsavtale

Pressemeldinger   •   feb 25, 2015 14:31 CET

- Vi er meget glade for å kunne annonsere at Kong Harald og Dronning Sonja vil være tilstede ved signeringen av avtale mellom University of Western Australia, UWA og NGI, sier Andrew Deeks, lederen av NGIs datterselskap i Perth, Australia. Kongebesøket bekrefter viktigheten av det langvarige samarbeidet mellom NGI og UWA.

Nedprioriterer ulykkesrapportering, men fokuserer på snøskredforskning

Nedprioriterer ulykkesrapportering, men fokuserer på snøskredforskning

Pressemeldinger   •   feb 20, 2015 10:14 CET

NGI har i mange år befart og skrevet utførlige rapporter etter snøskredulykker i Norge som har forårsaket dødsfall. På grunn av begrenset forskningsmessig verdi kombinert med begrensede økonomiske midler, nedprioriteres slik ulykkesrapportering fra 2015. Ulykkesrapporteringen har NGI gjort som en del av instituttets snøskredforskning, som i hovedsak er finansiert av en statlig bevilgning.

Verdensekspertisen på flodbølger fra skred møttes hos NGI i Oslo

Verdensekspertisen på flodbølger fra skred møttes hos NGI i Oslo

Pressemeldinger   •   feb 17, 2015 11:08 CET

Over 30 ledende tsunamiforskere fra hele verden deltok på det åpne seminaret om skredinduserte flodbølger som ble arrangert på NGI torsdag 22. januar og Universitetet i Oslo fredag 23. januar 2015.

Biokull forbedrer avlinger og gir klimafordeler

Biokull forbedrer avlinger og gir klimafordeler

Pressemeldinger   •   feb 03, 2015 14:58 CET

Biokull kan bidra til å øke avlinger og bedre produktiviteten i utarmet, sur landbruksjord i Indonesia. Gjennom å tilføre biokull produsert fra kakao-skall til slikt jordsdmonn har bønder i Indonesia klart å øke avlingene av ris og mais i betydelig grad. Det viser seg å være både mer bærekraftig og økonomisk fordelaktig å bruke biomasse til jordforedring enn til å produsere brenselsbriketter.