Følg NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner

Pressemelding   •   okt 01, 2018 17:11 CEST

Resultat av jordskjelv i Tyrkia i 1999

NORSAR, NGI (Norges Geotekniske Institutt), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Standard Norge tilbyr 15-16 november 2018 kurs i anvendelse av Eurokode 8 (EN 1998) - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner.

Etter mars 2010 er EUs standarder, Eurokodene, eneste gjeldende norske standard for prosjektering av konstruksjoner i Norge. Eurokode 8 er kanskje den av Eurokodene som avviker mest fra det vi er vant til. Samtidig vil jordskjelv i større grad enn før være dimensjonerende.

Kurset som arrangeres i Lillestrømn 15-16 november 2018 egner seg for alle som prosjekterer konstruksjoner i Norge, samt for byggherrer, offentlige saksbehandlere og ansvarlige for utarbeiding av og håndtering av lover og forskrifter på byggområdet.

For mer informasjon og påmelding, se her: http://www.standard.no/no/Kurs-og-arrangementer/Beskrivelse//Kurs-i-Eurokode-8---Prosjektering-av-jordskjelvsikre-konstruksjoner/Lillestrom/2018-11-15/959/

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.