Gå videre til innhold
Radar pluss dronefotografering sikrer skredutsatte E16-strekninger

Pressemelding -

Radar pluss dronefotografering sikrer skredutsatte E16-strekninger

GPRI-utstyret monteres ved Gudvangen, der NGI overvåker et skredutsatt fjellparti for Statens vegvesen. (Foto: NGI)

Med 900 m høye fjellsider, seks skredutsatte partier og daglige steinsprang er E16 mellom Bergen og Gudvangen en utsatt veistrekning. Et pionerprosjekt skal skape tryggere forhold for bilistene gjennom å kombinere radarmålinger og fotografering av utsatte fjellpartier fra drone.

Norges Geotekniske Institutt, NGI, overvåker deler av E16 i Hordaland og Sogn og Fjordane på oppdrag fra Statens vegvesen. Hensikten er å varsle steinskred fra rasutsatte fjellpartier, slik at vegvesenet kan sette i verk nødvendige tiltak.

Overvåkingen skjer på fem steder mellom Stanghelle og Bolstad på strekningen Bergen – Voss, pluss Gudvangen ved Sognefjorden.På alle stedene har E16 vært utsatt for steinsprang og -skred, til dels med steinblokker som har falt ned på veien, spesielt i perioder med mye nedbør.

– Fjellsidene over veien er så høye og uoversiktlige at det er umulig å sikre fjellveggen overalt. Derfor har vi inngått denne avtalen med NGI. Målet vårt er å være proaktive i de områdene der dette er mulig, forteller Harald Hauso, geolog i Statens vegvesen i Hordaland.

Metoden som brukes for å overvåke fjellpartiene kalles interferometri, og NGI benytter et Gamma Portable Radar Interferometer (GPRI). Bakkebasert utstyr brukes ved å ta repetitive målinger. Ulikheter i radarbildet over tid kan avdekke bevegelser og forflytninger på ned til én millimeter.

3D-bilder av fjellsidene
– I tillegg bruker vi drone med kamera for å fotografere og gjøre filmopptak av de aktuelle fjellpartiene, forteller Kristine Helene Hetland Ekseth, som jobber med geokartlegging i NGI.

– Dette har gitt oss grunnlag for å lage 3D-bilder av fjellsidene. Disse bildene kombinerer vi med radarbildene ved hjelp av såkalt geokoding. Det gjør det mulig å plotte inn ”hotspots” der vi ser bevegelser over tid.Med andre ord er dette en smart måte å identifisere nøyaktig hvilke partier man trenger å følge med på, forklarer Ekseth.

Den første måleserien ble foretatt høsten 2014, da alle fjellpartiene også ble fotografert med såkalt GigaPAN-utstyr, som tar mange detaljerte bilder og syr dem sammen til ett bilde. I 2015 ble fjellsidene også filmet fra drone. Det er til nå gjennomført tre serier med radarmålinger. Kontrakten løper over tre år, og det skal gjennomføres ytterligere tre måleserier. Radarmålingene skjer to ganger i året, på vår og høst.
 
Akutte hendelser
Mannskaper fra NGI kan rykke ut med nødvendig utstyr hvis det oppstår akutte hendelser. GPRI’en er mobil og kan settes opp på en vanlig tripod i løpet av kort tid. NGI vil gjennomføre kontinuerlig måling og overvåking ved et eventuelt steinskred i fjellsiden over E16, eller ved overhengende fare for skred eller utfall av blokker.

Avtalen med NGI gir også tilgang til et bredt geofaglig miljø og muligheter for avansert instrumentering og bruk av ulike måle- og varslingsteknologier.

Related links

Emner

Kategorier


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Pressekontakt

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge