Gå videre til innhold
Suzanne Lacasse holder det prestisjefylte Rankine-foredraget i London

Pressemelding -

Suzanne Lacasse holder det prestisjefylte Rankine-foredraget i London

Internasjonal æresbevisning til NGI

Onsdag 18. mars 2015 er det duket for en minneverdig begivenhet når NGIs Suzanne Lacasse holder årets Rankine Lecture på Imperial College London. Dette er første gang en kvinne er tildelt denne æren, ofte referert til som geoteknikkens Nobelpris. The Rankine Lecture arrangeres hvert år i mars av britiske Institution of Civil Engineers og The British Geotechnical Association.

Canadisk-fødte Suzanne Lacasse kom til NGI fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 1978 som post-doktorstipendiat fra Norges forskningsråd (den gang NTNF). Hun ble ansatt ved NGI i 1980. Hun var NGIs administrerende direktør fra 1991 til 2011 og er nå teknisk direktør og arbeider blant annet med risikovurdering og -håndtering. Årets Rankine Lecture har tittelen "Hazard, Risk and Reliability in Geotechnical Practice". Samfunnet stiller stadig strengere krav til at risikoanalyser må utføres og forklares. Suzanne Lacasse vil i sitt foredrag illustrere hvordan kunnskap om risiko gir merverdi til geoteknisk dimensjonering og øker kostnadseffektivitet og sikkerhet, til vern av mennesker, infrastruktur og miljø. Hun vil trekke fram eksempler fra sitt mangeårige virke i NGI. Kvelden på Imperial College London avsluttes med en stor festmiddag, og foredraget vil i etterkant bli publisert som artikkel i fagtidsskriftet Geotechnique.

Rankine-foredraget er ansett som det mest prestisjefylte inviterte foredraget innen geoteknikk. Foredraget er navngitt etter William John Macquorn Rankine(1820-1872), en skotsk sivilingeniør, fysiker og matematiker, og Professor of Civil Engineering ved Universitetet i Glasgow. Han regnes som en av hovedpersonene bak termodynamikk som vitenskap, og han var en av de første bidragsytere til vitenskapelige teorier innen geoteknikk. Rankine temperaturskala og Rankine jordtrykkmetode er oppkalt etter ham.

Rankine-foredraget ble første gang holdt i 1961 av Arthur Casagrande fra Harvard universitet. Av tidligere års Rankine foredragsholdere har seks hatt kortere eller lengre forskningsopphold ved NGI i Oslo. En NGI-er har tidligere fått æren av å bli tildelt Rankine Lecture. Det var i 1967, da NGIs første direktør Laurits Bjerrum holdt det kjente og ofte refererte foredraget "Engineering geology of Norwegian normally consolidatedmarine clays as related to settlements of buildings", også publisert i Geotechnique. Dette har gjort Drammens-leire meget kjent i den geotekniske verden.

Emner


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Pressekontakt

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Besøksadr: Sognsveien 72, Oslo. Postadr: Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
Norge