Følg NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Pressemeldinger 1 treff

Høyspentmaster ved Lysefjorden lyser opp

Høyspentmaster ved Lysefjorden lyser opp

Pressemeldinger   •   des 11, 2017 10:41 CET

Oppgradering av det sentrale strømforsynings-nettet i Rogaland gjorde det nødvendig for Statnett å bygge nye høyspentmaster i det populære området for fotturer ved Øygardstølen til spektakulære Kjerag. NGI har bidratt med forankringen av denne nye typen designmaster som er tilpasset landskapet for ikke å være til ulempe for turisttrafikken eller naturopplevelsen.