Følg NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Pressemeldinger Se alle 5 treff

Urban flom – et stigende problem

Urban flom – et stigende problem

Pressemeldinger   •   sep 29, 2017 14:53 CEST

Klimaendringer og økende urbanisering setter sitt tydelige preg på verden i våre dager. Dette kan være en utfordrende cocktail som kan forårsake store oversvømmelser, ødeleggelser og i verste fall koste menneskeliv. "NGI har kompetanse på stormflomodellering. Vi kan dermed beregne hvordan flommen fra en stormflo utvikler seg og hvordan den vil slå inn over land” sier NGIs risikoleder Carl Harbitz.

Larvik-Lardal først med pilotprosjekt for klimaendringer

Larvik-Lardal først med pilotprosjekt for klimaendringer

Pressemeldinger   •   sep 09, 2016 23:39 CEST

Hvordan vil kommunene rammes av flom, skred, ekstrem nedbør, stormflo og havnivåstigning i årene som kommer? Hvordan sikre mennesker, bebyggelse og infrastruktur mot følgene av fremtidens klimaendringer? Tirsdag 13. september presenteres en rapport om klimaendringer og lokale utfordringer på et seminar i Larvik . NGI har i den sammenheng utarbeidet rapporten "Tilpasning til klimaendringer".

The Royal Society løfter fram norsk flodbølgeforskning

The Royal Society løfter fram norsk flodbølgeforskning

Pressemeldinger   •   sep 29, 2015 13:36 CEST

Når verdens eldste vitenskapelige tidsskrift nå utgir en temautgave om flodbølger, har norske Finn Løvholt bidratt med en av artiklene. Løvholt og hans kollegaer beskriver det viktigste som har skjedd innenfor den internasjonale forskningen på skredutløste flodbølger de siste ti årene.

NGI bidro til realistisk fremstilling av "Bølgen"

NGI bidro til realistisk fremstilling av "Bølgen"

Pressemeldinger   •   aug 12, 2015 11:00 CEST

Norges første katastrofefilm, Bølgen, åpner årets filmfestival i Haugesund søndag 16. august. Et enormt fjellskred forårsaker en dramatisk flodbølge som brer seg innover Geirangerfjorden. For å gjøre fremstillingen mest mulig realistisk og korrekt, hentet hentet produksjonsselskapet Fantefilm faglige råd og innspill fra noen av Norges fremste eksperter.

Nyheter 1 treff

NGI la fram første kart over global tsunamirisiko på FN-konferanse

NGI la fram første kart over global tsunamirisiko på FN-konferanse

Nyheter   •   mai 19, 2015 15:14 CEST

​NGI, Norges Geotekniske Institutt, har bidratt til den første analysen som omfatter tsunami-risiko for befolkning og infrastruktur i alle verdens kystnære områder. Den nye risikoanalysen ble nylig lagt fram på FN-konferansen om katastrofeberedskap og risikoreduksjon som ble holdt i Japan.

Blogginnlegg 1 treff

Flodbølgerisiko i norske fjorder - mye kan fortsatt gjøres

Flodbølgerisiko i norske fjorder - mye kan fortsatt gjøres

Blogginnlegg   •   okt 13, 2015 11:03 CEST

Filmen Bølgen, samt de skredfarlige fjellene Mannen i Rauma og Oksfjellet i Kåfjord, har i det siste bidratt til å sette søkelys på faren for naturkatastrofer i Norge. Intensivert forskningsinnsats kan bidra til enda tryggere forhold for den del av befolkningen som bor utsatt til for skred og flodbølger i vann og fjorder.

Bilder 4 treff

Tsunami risikokart MUSD Stillehavet

Tsunami risikokart MUSD S...

Beregnet maksimumstap I US dollar ved tsunami med 500 års returperiode. Øynasjonene i Stillehavet er mest sårbare. (Grafikk: NGI)

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde NGI
Last ned
Størrelse

978 KB • 4959 x 2481 px

Tsunami risikokart MUSD verden

Tsunami risikokart MUSD v...

Beregnet maksimumstap I US dollar ved tsunami med 500 års returperiode. Global oversikt. (Grafikk: NGI)

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde NGI
Last ned
Størrelse

1.76 MB • 4959 x 2481 px

Tsunami risikokart prosentandel Stillehavet

Tsunami risikokart prosen...

Beregnet maksimumstap i forhold til verdien av berørt infrastruktur ved tsuanmi med 500 års returperiode. Øynasjonene i Stillehavet er m...

Lisens Creative Commons navngivelse
Last ned
Størrelse

969 KB • 4959 x 2481 px

Tsunami risikokart prosentandel verden

Tsunami risikokart prosen...

Beregnet maksimumstap i forhold til verdien av berørt infrastruktur ved tsuanmi med 500 års returperiode. Global oversikt. (Grafikk: NGI)

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde NGI
Last ned
Størrelse

1.58 MB • 4959 x 2481 px

Kontaktpersoner 1 treff

  • Direktør naturfare
  • Naturfare
  • dowzmiljnighk.irlawangdj@nqdgifr.nheocq
  • +47 988 42 924