Følg NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Pressemeldinger 1 treff

Larvik-Lardal først med pilotprosjekt for klimaendringer

Larvik-Lardal først med pilotprosjekt for klimaendringer

Pressemeldinger   •   sep 09, 2016 23:39 CEST

Hvordan vil kommunene rammes av flom, skred, ekstrem nedbør, stormflo og havnivåstigning i årene som kommer? Hvordan sikre mennesker, bebyggelse og infrastruktur mot følgene av fremtidens klimaendringer? Tirsdag 13. september presenteres en rapport om klimaendringer og lokale utfordringer på et seminar i Larvik . NGI har i den sammenheng utarbeidet rapporten "Tilpasning til klimaendringer".

Nyheter 1 treff

NGI la fram første kart over global tsunamirisiko på FN-konferanse

NGI la fram første kart over global tsunamirisiko på FN-konferanse

Nyheter   •   mai 19, 2015 15:14 CEST

​NGI, Norges Geotekniske Institutt, har bidratt til den første analysen som omfatter tsunami-risiko for befolkning og infrastruktur i alle verdens kystnære områder. Den nye risikoanalysen ble nylig lagt fram på FN-konferansen om katastrofeberedskap og risikoreduksjon som ble holdt i Japan.

Blogginnlegg 1 treff

Flodbølgerisiko i norske fjorder - mye kan fortsatt gjøres

Flodbølgerisiko i norske fjorder - mye kan fortsatt gjøres

Blogginnlegg   •   okt 13, 2015 11:03 CEST

Filmen Bølgen, samt de skredfarlige fjellene Mannen i Rauma og Oksfjellet i Kåfjord, har i det siste bidratt til å sette søkelys på faren for naturkatastrofer i Norge. Intensivert forskningsinnsats kan bidra til enda tryggere forhold for den del av befolkningen som bor utsatt til for skred og flodbølger i vann og fjorder.

Bilder 4 treff

Tsunami risikokart MUSD Stillehavet

Tsunami risikokart MUSD S...

Beregnet maksimumstap I US dollar ved tsunami med 500 års returperiode. Øynasjonene i Stillehavet er mest sårbare. (Grafikk: NGI)

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde NGI
Last ned
Størrelse

978 KB • 4959 x 2481 px

Tsunami risikokart MUSD verden

Tsunami risikokart MUSD v...

Beregnet maksimumstap I US dollar ved tsunami med 500 års returperiode. Global oversikt. (Grafikk: NGI)

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde NGI
Last ned
Størrelse

1.76 MB • 4959 x 2481 px

Tsunami risikokart prosentandel Stillehavet

Tsunami risikokart prosen...

Beregnet maksimumstap i forhold til verdien av berørt infrastruktur ved tsuanmi med 500 års returperiode. Øynasjonene i Stillehavet er m...

Lisens Creative Commons navngivelse
Last ned
Størrelse

969 KB • 4959 x 2481 px

Tsunami risikokart prosentandel verden

Tsunami risikokart prosen...

Beregnet maksimumstap i forhold til verdien av berørt infrastruktur ved tsuanmi med 500 års returperiode. Global oversikt. (Grafikk: NGI)

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde NGI
Last ned
Størrelse

1.58 MB • 4959 x 2481 px